Naš uspeh

//Naš uspeh

Naš uspeh

Mreža zagovornikov okolja je nastala kot projekt v partnerstvu med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PICIPoP Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom za sonaravni razvoj. Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. S povezovanjem pravnic in pravnikov, ki že delujejo na področju varstva okolja in urejanja prostora in drugimi strokovnjaki s tega področja se bo povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu.

V okviru projekta smo dali možnost predvsem mladim brezposelnim pravnicam in pravnikom, ki so bili jeseni 2014 deležni posebnega desetdnevnega intenzivnega izobraževanja za pravno varstvo okolja.

Projekt je sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške, sklada za nevladne organizacije in poteka od 1.6.2014 do 30.11.2015. Donacija iz Sklada za NVO je zagotovljena v višini 59.695,00 EUR, kar znaša 90% celotnih upravičenih stroškov projekta.

By |2019-02-28T15:15:07+01:001 oktobra, 2018|Novice|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment