Predstavitev

/Predstavitev
Predstavitev2019-08-06T12:30:00+02:00

Zagovorniki okolja: Glas pravic narave

Mreža zagovornikov okolja je neformalna mreža pravnic in pravnikov, ki v sodelovanju z naravoslovnimi strokovnjaki združujejo svoje znanje za učinkovito pravno varstvo okolja, narave ter prostora v skupno rabo. Mreža deluje pod okriljem Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Delovanje mreže je namenjeno predvsem podpori nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora.

Področje prava varstva okolja je v Sloveniji premalo razvito, kar se odraža tudi v skromni sodni praksi. Nevladne organizacije in skupine prebivalcev (civilne iniciative ali lokalne pobude) se večinoma trudijo dosegati svoje cilje na aktivističen način ali z uporabo medijev. Za učinkovito varstvo okolja pa je poleg tega potrebno uporabiti tudi vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Primeri s področja varstva okolja in urejanja prostora so zahtevni, saj je področje tako vsebinsko kot normativno zelo obsežno, nepregledno ter težko obvladljivo. Varstvo okolja zajema polovico zakonodaje Evropske unije (EU) in s tem določa tudi večino vsebine nacionalnih predpisov s tega področja. Nujno je tudi poznavanje mednarodnih pogodb. Problemov se tako ne da reševati brez sodelovanja med pravniki in naravoslovnimi strokovnjaki (biologi, kemiki, fiziki, prostorskimi načrtovalci itd.). Zato pri svojem delu združujemo svoje znanje tudi z znanjem strokovnjakov iz drugih okoljskih nevladnih organizacij, združenih v mrežo Plan BMrežo za prostor in Justice & Environment.

Varstvo narave, našega zdravja in skupnih naravnih virov potrebuje dobre pravnice in pravnike.