Postopki

/Postopki
Postopki2022-10-03T11:56:59+02:00

SPLETNA STRAN JE TRENUTNO V FAZI PRENOVE - USKLADITVE Z AKTUALNO, SPREMENJENO ZAKONODAJO!

Prosimo, da navedeno upoštevate pri uporabi tekstov na tej strani.

Funkcionalni ekosistemi in podnebje, ter čisto in zdravo okolje, ki je zmožno vzdrževati človeško življenje, so nujni pogoji uživanja temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do življenja, zdravja, vode, hrane in ustreznih življenjskih pogojev.

Uveljavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja je ključno v prizadevanjih za blažitev podnebnih sprememb, zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti in omejevanje onesnaževanja.

Ravnajmo odgovorno, s spoštovanjem do narave in ljudi, v skupno dobro sedanjih in bodočih generacij.

Tukaj boste našli pojasnila o ureditvah varstva okolja in urejanja prostora, postopkih, v katere se lahko vključite in možnih pravnih sredstvih, z vsemi konkretnimi napotki. Ta celovit okoljski pravni priročnik/pripomoček?  je namenjen vsem, ki se ukvarjate z varovanjem okolja, narave, prostora ali blaženjem podnebnih sprememb, da se boste lahko pravočasno in argumentirano vključili v postopke in uspešno zagovarjali vrednote, za katere se zavzemate. Za dodatna pojasnila v konkretni situaciji se obrnite na Zeleno svetovalnico.