Zagovorniki okolja smo začeli z delom

//Zagovorniki okolja smo začeli z delom

Zagovorniki okolja smo začeli z delom

Pravico do zdravega življenjskega okolja imamo vsa živa bitja, naši življenjski viri pa so vsak dan bolj ogroženi. Dihate slab zrak, ker izpusti bližnje tovarne presegajo vse mejne vrednosti, čeprav je na papirjih vse v redu? Ogrožate svoje zdravje, ker jeste domačo zelenjavo, ki je zrasla v zastrupljeni zemlji? Vas skrbi krčenje habitatov ogroženih živali? Menite, da nov »investicijski poseg« v vašem kraju povzroča onesnaževanje podtalnice?

Okoli reševanja teh problemov se aktivirajo okoljske nevladne organizacije in civilne iniciative oziroma lokalne pobude, zagovorniki okolja pa v sodelovanju z njimi zagotavljamo strokovno pravno podporo reševanju teh. Področje varovanja okolja in urejanja prostora je najbolj regulirano področje v Sloveniji (preko 700 predpisov), zato je dosledna, pravilna in poštena uporaba pravnih orodij ključna za ohranjanje našega življenjskega okolja v skupno dobro. Zagovorniki okolja smo tudi glas pravic narave, zagovorniki ogroženih živali, ki same ne morejo na sodišče. Po uspešno izvedenem izobraževanju za Zagovornike okolja v okviru projekta, pričenjamo z delovanjem, mreža pa bo v prihodnjih mesecih še rasla z vključevanjem novih zagovornikov.

Na nas se lahko obrnete predvsem nevladne organizacije, civilne iniciative in lokalne pobude in nam sporočiteprimere onesnaževanja in ogrožanja okolja. Naše delo bo odvisno tudi od vaše finančne podpore, zato nam lahko odstopite 0,5% vaše dohodnine ali nam donirajte željeni znesek.

2019-02-28T15:12:07+01:00