Zbrani primeri dobre prakse sodelovanja javnosti

//Zbrani primeri dobre prakse sodelovanja javnosti

Zbrani primeri dobre prakse sodelovanja javnosti

V okviru projekta Zagovorniki okolja so bili zbrani primeri dobre prakse vključevanja javnosti v odločanje na področju varstva okolja in urejanja prostora. Zbranih je bilo 7 primerov dobre prakse, kot so jih identificirali partnerji projekta in sicer: priprava Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, priprava Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, priprava Nacionalnega energetskega programa do leta 2030, priprava Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka, sprejemanje prostorskega načrta v občini Dobrna, umeščanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško in priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto v Mežiški dolini. Na podlagi analize primerov je možno ugotoviti, da so vsi postopki privedli do priprave kvalitetnih dokumentov, ki pa žal niso bili vsi sprejeti oz. je bil proces ustavljen. Ponovno se je izkazalo, da ima zgodnje in vsebinsko vključevanje javnosti v procese odločanja na področju varstva okolja in pri urejanju prostora svoj smisel, ki se izraža v večji legitimnosti sprejetih določitev, lažjem izvajanju in kljub navideznemu podaljšanju postopkov, so ti lahko dejansko krajši, ker se potencialni konflikt z javnostmi, ki bi na koncu lahko popolnoma zaustavili postopke, razrešujejo prej. Analiza v svojem zaključku podaja tudi priporočila glede vključevanja javnosti, ki bodo uporabna za odločevalce. Analiza Dobre prakse vključevanja javnosti na področju varstva okolja in urejanja prostora bo v preglednejši obliki objavljena tudi v e-knjižnjici.

By |2019-02-28T14:57:47+01:002 oktobra, 2018|Novice|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment