Upravno sodišče ugodilo tožbi PIC in Dondes glede varstva volka

//Upravno sodišče ugodilo tožbi PIC in Dondes glede varstva volka

Upravno sodišče ugodilo tožbi PIC in Dondes glede varstva volka

Upravno  sodišče je izdalo sodbo, s katero je tožbi , ki sta jo vložila PIC in DONDES, za razveljavitev Priloge 2 Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursos actos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS št. 78/2015) UGODILO.  Sodišče je pritrdilo tožečima strankama, da trije predpogoji, ki jih zahteva Habitatna direktiva za odstrel po pravilniku (uveljavitev izjeme iz točke (e) 1. odstavka 16. člena Habitatne direktive) niso bili izpolnjeni: 1. obstoj enega ali več razlogov iz 16. člena Habitatne direktive, 2. ni drugih zadovoljivih možnosti in 3. poseg ne bo škodoval vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti populacije. Izpolnjenost vseh navedenih pogojev mora izkazati država, pri čemer gre za izjemo od splošne prepovedi namernega ubitja volkov, ki jo je treba razlagati ozko.

By |2019-02-28T14:45:50+01:002 oktobra, 2018|Novice|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment