Analiza celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje

//Analiza celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje

Analiza celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje

V okviru projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje smo pripravili Analizo Celovite presoje vplivov na okolje glede vplivov na podnebje. Analiza poleg aktualnega pregleda dejanskega stanja in primerjaleno pravne analize vsebuje tudi priproročila za boljšo ureditev in izvajanje presoje vplivov na podnebje v okviru CPVO. Celoten dokument je prosto dostopen na TEJ POVEZAVI.

Celovita presoja vplivov na okolje ali CPVO je edini veljavni pravni instrument v Sloveniji, ki na podlagi SEA Direktive EU prinaša predhodno preveritev, ali strateški plan zadostno upošteva vplive, ki jih bo ta imel na okolje. Primer akta, pri katerem se izvede CPVO, je lahko Nacionalni energetski in podnebni načrt. V analizi smo se posebej povprašali, koliko se v procesu CPVO preverja vplive, ki jih bo imel določen strateški plan na podnebje. 

Naše zaključne ugotovitve najdete na straneh 57-59, priporočila za boljšo ureditev in izvajanje presoj vplivov na podnebje v okviru CPVO za:
-odločevalce na ravni EU na strani 60,
-odločevalce na ravni RS na strani 61,
smernice za boljše izvajanje presoje vplivov na podnebje v okviru CPVO pa na straneh 63 in 64.

Za več dodatnih informacij nam lahko pišete na aljosa.petek@pic.si, če imate konkretno pravno vprašanje pa neposredno na Zeleno svetovalnico.

2020-10-21T13:31:47+02:00