Analiza o stroških sodnih postopkov v okoljskih zadevah

Plačilo stroškov sodnih postopkov v primeru izgube tožbe so resna ovira za nevladne organizacije in za posameznike, da bi vložili tožbo proti onesnaževalcu. Po pravilih kontinentalnega prava, ki veljajo tudi pri nas velja, da »poraženec plača« stroške postopka. Konkretno to pomeni, da tisti, ki tožbo izgubi nosi vse svoje stroške in stroške svojega odvetnika, nasprotni […]

PIC se je pridružil iniciativi za sprejem Direktive o varstvu pravic narave

PIC se je pridružil evropski državljanski pobudi za sprejem Direktive o varstvu pravic narave – Rights of nature Europe, katere namen je zavarovati naravo na temelju spoštovanja narave kot življenja samega, ne pa več narave kot naše lastnine. Antropocentrični pogled človeka kot gospodarja nad dobrinami narave in njenimi odnosi je potrebno zamenjati z ekocentričnim pogledom. Ker […]

Zbrani primeri dobre prakse sodelovanja javnosti

V okviru projekta Zagovorniki okolja so bili zbrani primeri dobre prakse vključevanja javnosti v odločanje na področju varstva okolja in urejanja prostora. Zbranih je bilo 7 primerov dobre prakse, kot so jih identificirali partnerji projekta in sicer: priprava Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, priprava Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, priprava […]

Upravno sodišče začasno ustavilo streljanje volkov

Na podlagi tožbe, ki sta jo vložila Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Društvo za ohranjanje naraven dediščine – Dondes, je Upravno sodišče ugodilo zahtevku za izdajo začasne odredbe in zadržalo izvršitev Priloge 2 Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list […]