E-knjižnica

Varstvo okolja  – Pravna ureditev in postopki varstva

 

Urejanje prostora  – Pravna ureditev in sodelovanje javnosti


Varstvo okolja

Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015

Avtorice: Neža Andromako Alenka Benčina Maja Brunskole Barbara Friedl
Analiza slovenske pravne ureditve varstva volkov (Canis lupus) in njene skladnosti z zakonodajo EU.
European Environmental Law (Third Edition)

Avtor: Jan H. Jans, Hans H.B. Vedder
Vodilna monografija s področja pravnega varstva okolja, e-dostopna starejša verzija.
Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode

Avtorji: Jakob Ahačič, Miha Bregač, Maša Gril, Tina Košir, Simona Zupančič
Obširna študija obstoja in vsebine pravice do čiste oz. varne pitne vode ter odgovornosti držav pri njenem zagotavljanju (2015).
Okoljska mediacija, Senka Vrbica, Primož Šporar, Tina Divjak, Ana Matoz

Uporabnost mediacije za mirno reševanje sporov in preprečevanje nastanka sporov na področju okolja (2007).
Poročilo o stanju okolja, Evropska agencija za okolje

Evropsko okolje: Stanje in napovedi 2015, strnjeno poročilo.
Pravna sredstva na področju varstva okolja, Senka Vrbica, Nuša Videtič

Priročnik za NVO in civilne inicitive o pravnih sredstvih na področju varstva okolja (2010)
Varstvo okolja in dostop do informacij javnega značaja, Luka Planinc

Predstavitev pravne ureditve in odločb Informacijske pooblaščenke glede dostopa do okoljskih podatkov (2012)
Zavajajoče okoljske reklame, Katja Artnak, Tamara Novak, Polona Lamut

Analiza izrazov v reklamah: biološko, ekološko, naravno, zdravo, zeleno... (2015).

 

Urejanje prostora

Analiza začasne rabe nepremičnin v javni lasti, Senka Š. Vrbica

Analiza je osnova za vzpodbuditev začasne rabe nepremičnin v javni lasti v korist nevladnih organizacij v izbranih občinah (2015).
Javne površine v mestih

Avtorice: Senka Šifkovič Vrbica, Sanja Jablanović, Ana Lozar, Ines Lipuš, Anja Ovnik Brglez, Gaja Potočnik, Špela Šuštaršič, Tjaša Orešek
Odločba US RS glede neustavnosti 29. člena ZPNačrt

Sklep o začasnem zadržanju 29. člena ZPNačrt in odločba glede ugotovitve neskladja z Ustavo
Primerjalnopravna ureditev sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju, Teja Baloh

Primerjalnopravni pregled sistema prostorskega načrtovanja glede sodelovanja javnosti (2014).
Priročnik za organizacije civilne družbe pri urejanju prostora, Teja Baloh

Priročnik za delovanje NVO pri urejanju prostora (2014).

 

Splošno

Analiza sodelovanja javnosti pri EU dokumentih, Senka Š. Vrbica, Klara Rozman

Analiza sodelovanja javnosti pri oblikovanju stališč RS do dokumentov EU na področju varstva okolja in urejanja prostora (2015).

 

Koristne povezave

Access To Documents Infringements Legal Analysis, Justice&Environment

Implementation of the Access to Documents Regulation with special regard to the EU’s PILOT and Infringement Procedures (2013).
Air-o-meter

Spletni portal EEB, kjer lahko preverite različne učinke, če se uresničijo postavljene meje kvalitete zraka za posamezno državo.
Bolivijski zakon o pravicah matere Zemlje

Leta 2010 je Bolivija sprejela Zakon o pravicah matere Zemlje.
Climate Change Adaptation Legal Analysis 2013, Justice&Environment

Climate change - Legal reforms for a better adaptation to climate change in the EU (2013).
EIA Implementation Legal Analysis 2013, Justice&Environment

Implementation of the Environmental Impact Assessment Directive in the EU Member States, Case law examples from the practice of the European environmental impact assessment legislation (2013).
Environmental Justice Atlas

Okoljski atlas, ki omogoča iskanje in spoznavanje okoljskih problemov po svetu, med drugim tudi v Sloveniji.
Gilbert and Sarah Kerlin Lecture on Environmental Law

Antonio A. Oposa Jr. "Shooting Stars and Dancing Fish" (2014)
IVF Aarhus Toolkit, Justice&Environment

How can we make our voice heard? A Practical Guide to the Aarhus Convention (2014).
Land Use Planning And Access, Justice&Environment

Public participation in spatial planning procedures, Comparative Study of Six EU Member States (2013).
PCI Case Studies 2014, Justice&Environment

With or without us? Three cases manifesting gaps in designation of EU high priority energy projects (2014).
Spremembe v prostoru, Zavod Bunker

Vodič po birokraciji - kako se lotiti določenih sprememb v prostoru (2015).