E-knjižnica

/E-knjižnica
E-knjižnica2019-04-11T12:54:16+00:00

Dobrodošli v spletni knjižnici Zagovornikov okolja!

Varstvo okolja

Urejanje prostora

Splošno

Koristna gradiva

Varstvo okolja:

Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015
Avtorice: Neža Andromako, Alenka Benčina, Maja Brunskole, Barbara Friedl 
Dobre prakse vključevanja javnosti na področju varstva okolja in urejanja prostora
Avtorji: Barbara Kvac, Marko Peterlin, Senka Šifkovič Vrbica
European Environmental Law (Third Edition)
Avtor: Jan H. Jans, Hans H.B. Vedder
Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode
Avtorji: Jakob Ahačič, Miha Bregač, Maša Gril, Tina Košir, Simona Zupančič
Okoljska mediacija
Avtorji: Senka Vrbica, Primož Šporar, Tina Divjak, Ana Matoz
Poročilo o stanju okolja
Avtor: Evropska agencija za okolje
Pravna sredstva na področju varstva okolja
Avtorji: Senka Šifkovič Vrbica, Nuša Videtič
Pravno Varstvo Velikih Zveri
Avtorji: Neja Domnik, Jan Jasnič, Barbara Kompan, Maša Marković, Ula Nartnik, Sandra Pavlič, Nika Pečevnik, Aljoša Petek
Presoja sprejemljivosti – močno orodje za zaščito narave
Avtor: Organizacija Justice & environment
Prijavi divje odlagališče
Avtorji: A. Lozar, V. Bućan, I. Lipuš, A. Kavčič, G. Mohar, A. Odar
Priročnik za organizacijo aktivističnih dogodkov
Varstvo okolja in dostop do informacij javnega značaja
Avtor: Luka Planinc
Zavajajoče okoljske reklame
Avtorice: Katja Artnak, Tamara Novak, Polona Lamut
The Governance of the Energy Union regulation to reach the 2030 energy and climate targets
Avtor: Organizacija Justice & Environment

Prostor:

Analiza začasne rabe nepremičnin v javni lasti
Avtorica: Senka Šifkovič Vrbica
Javne površine v mestih
Avtorice: Senka Šifkovič Vrbica, Sanja Jablanović, Ana Lozar, Ines Lipuš, Anja Ovnik Brglez, Gaja Potočnik, Špela Šuštaršič, Tjaša Orešek
Odločba US RS glede neustavnosti 29. člena ZPNačrt
Primerjalnopravna ureditev sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju
Avtorica: Teja Baloh
Priročnik za organizacije civilne družbe pri urejanju prostora
Avtorica: Teja Baloh
Analiza sodelovanja javnosti pri EU dokumentih
Avtorici: Senka Š. Vrbica, Klara Rozman
Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov PIC 2016
Organizacija protestov ter z njo povezani postopki in tveganja
Avtorji: Ana Šemerl-Harmel, Dejan Koražija, Tine Venišnik, Elvira Vilić
Berilo za trajnostno urejanje prostora
Avtorji: dr. Maja Simoneti, dr. Petra Vertelj Nered, dr. Aidan Cerar, Petra Pečan, Urban Jeriha

Koristne povezave