Za podnebje!

/Za podnebje!
Za podnebje!2020-02-19T15:31:36+01:00

Se zavedamo posledic naših dejanj?

Tukaj vam nudimo informacije o pravni ureditvi na področju podnebnih sprememb.

Podnebne spremembe so vsaka opazna sprememba v pričakovanih vzorcih povprečnega vremena v posamezni regiji ali na celotnem planetu. Gre za spremembe v temperaturi, padavinah, vzorcih vetrov in za druge spremembe, ki se odvijajo in ponavljajo desetletja ali več. Podnebne spremembe povzročajo abnormalne variacije podnebja v določeni regiji, ki imajo učinke tudi na druge dele Zemlje.

Podnebje se spreminja počasi in vzorce je potrebno meriti več let (ali desetletij), da lahko potrdimo spremembe, razen v primeru naravnih katastrof (kot je izbruh večjega vulkana, padec asteroida na Zemljo, večji izpusti metana v ozračje in podobno).

Prvič v zgodovini planeta pa ima posamezna vrsta tako velik vpliv na podnebje, da dokazano bistveno prispeva k rasti povprečne svetovne temperature, kar se pospešeno dogaja že zadnjih sto let, še posebej očitno pa od leta 1980 naprej.

Podnebje se spreminja že celotno zgodovino človeštva in obstajajo izmenjujoča si obdobja ter drugi naravni vzroki, ki spreminjajo podnebje in na katere človek nima vpliva.

Vendar pa smo v zadnjih desetletjih priča pojavu, ki ga velika večina znanstvenikov pripisuje človekovemu delovanju. Naravni podnebni cikli niso več zadosten razlog za hitre spremembe v temperaturi, ki se dogajajo v zadnjih desetletjih.

Vir: NASA – https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

Po podatkih NASA (več si lahko preberete na spletni strani ameriške vesoljske agencije) se je koncentracija ogljika v zadnjih 100 letih povišala na način, ki ga ni več mogoče pojasnjevati z naravnimi pojavi. Trenutno smo na približno 413 ppm (delcev na milijon).

This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the Industrial Revolution. (Source: [[LINK||http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/||NOAA]])

Vir: NASA – https://climate.nasa.gov/evidence/

Posledice podnebnih sprememb se že kažejo v hitrejšem povečevanju temperature na Zemlji – pregrevanju, taljenju ledenikov, dvigu morske gladine, zviševanju snežne meje, predvsem pa pri pogostejših ekstremnih vremenski pojavih, kot so poplave, suše, vročinski valovi, požari in viharji. Vrstijo se leta rekordnih temperatur, v letu 2018 je bilo izmerjeno tudi rekordno povprečje temperature morja. Zaradi absorpcije ogljikovega dioksida postaja morje vse bolj kislo. Vse to pospešeno prispeva k šestemu največjemu izumiranju vrst na zemlji, ki je ravno sedaj v teku. Vzporedno s tem se povečuje koncentracija ozona in UV sevanja. To zaznavamo ob tem, ko se je temperatura ozračja segrela za 1°C, ob nezadostnem ukrepanju pa se bo po projekcijah do konca stoletja segrela za 4 do 6 °C  glede na predindustrijsko dobo. Posledice velikih razsežnosti bodo vplivale na pojave begunstva, podhranjenosti, duševnih motenj, nasilja, manjšo delovno produktivnosti in večanje revščine.

Več splošnih informacij o podnebnih spremembah in njihovih posledicah najdete na spletni strani Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj, kjer na tej povezavi najdete Infografiko o spreminjanju podnebja.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mednarodno pravna ureditev

Načelo previdnosti

Načelo skupnih, vendar različnih odgovornosti

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pariški sporazum (povezava do dokumenta še v slovenskem jeziku) je eden v seriji dogovorov, ki so jih države pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov  o spremembi podnebja, ki govori o konkretnem podnebnem cilju. Vse države si morajo zastaviti smele cilje kot nacionalno določen prispevek, da skupaj z drugimi prispevajo k ohranitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod 2°C v primerjavi s predindustrijsko dobo in prizadevanju, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo. Zadnje posebno IPPC poročilo  je ocenilo kot točko pregrevanja, do katere kot človeštvo predvidoma še lahko obvladujemo nastale posledice na 1,5°C segretja zemlje glede na predindustrijsko dobo. Slovenija je ratificirala vse mednarodne podnebne dogovore. Pariški sporazum predstavlja tudi konkretiziranje enega izmed ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 2030).

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ureditev na ravni EU

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Slovenska ureditev

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.