Seznam zagovornikov okolja

/Seznam zagovornikov okolja
Seznam zagovornikov okolja2022-03-08T12:21:47+01:00

STROKOVNI SVET

Senka Šifkovič

 • Izobrazba: dipl. pravnica/mag. socialne antropologije/PDI
 • Status: koordinatorica projekta, članica strokovnega sveta

Barbara Markežič

 • Izobrazba: dipl. pravnica/PDI
 • Status: svetovalka

Klemen Bizjak

 • Izobrazba: univ. dipl. inž. gozd (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)/MSc in Environmental Sciences, Nizozemska (Wageningen UR)
 • Status: predstavnik nevladnih organizacij

Aljoša Petek

 • Izobrazba: magister prava (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Status: mentor

ETIČNA KOMISIJA

Mihaela Anclin

 • Izobrazba: univ. dipl. pol., MA in Human Rights (Madžarska)
 • Status: svetovalka

Ana Šemerl-Harmel

 • Izobrazba: univ. dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Mojca Borštnar

 • Izobrazba: univ. dipl. prav.
 • Status: svetovalka

NEVLADNE ORGANIZACIJE, ČLANICE MREŽE

ZAGOVORNIKI OKOLJA

Mihaela Anclin

 • Izobrazba: dipl. pol.
 • Status: svetovalka

Gregor Berkopec

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalec

Mojca Borštnar

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Vesna Bućan

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Lea Devjak

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Maja Dretnik

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Tea Kiralj

 • Izobrazba: magistrica prava
 • Status: svetovalka

Sonja Kobal Arčon

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Dejan Koražija

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalec

Maša Kovič Dine

 • Izobrazba: doktorica pravnih znanosti
 • Status: mentorica

Manja Kunšek Guček

 • Izobrazba: magistrica prava
 • Status: svetovalka

Nataša Jošt Berglez

 • Izobrazba: univerzitetna diplomirana pravnica/PDI, odvetnica
 • Status: svetovalka

Polona Lamut

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Daška Levstik 

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Ines Lipuš

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Ana Lozar

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Ana Marčina

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Barbara Markežič

 • Izobrazba: dipl. prav./PDI
 • Status: svetovalka

Andreja Odar

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Tjaša Orešek

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Anja Ovnik Brglez

 • Izobrazba: magistrica prava
 • Status: mentorica

Rok Pestiček

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalec

Aljoša Petek

 • Izobrazba: magister prava
 • Status: mentor

Gaja Dolar

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: mentorica

Peter Solar

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalec

Ana Šemerl Harmel

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Senka Šifković Vrbica

 • Izobrazba: dipl. prav./mag. socialne antropologije/PDI
 • Status: svetovalka

Mateja Šivec

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Špela Šuštaršič

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Tine Venišnik

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalec

Elvira Vilić

 • Izobrazba: dipl. prav.
 • Status: svetovalka

Iza Lapajne

 • Izobrazba: mag. prav.
 • Status: svetovalka

Katja Žunec Stritar

 • Izobrazba: univ.dipl.etn. in kult.antrop, ing. varstva okolja in komunale.
 • Status: svetovalka.