Aarhuška konvencija v času predsedovanja EU – vabilo na posvet 7.9.2021

//Aarhuška konvencija v času predsedovanja EU – vabilo na posvet 7.9.2021

Aarhuška konvencija v času predsedovanja EU – vabilo na posvet 7.9.2021

Aarhuška konvencija in podnebje v času predsedovanja – vabilo na posvet 7. 9. 2021

Predsedovanje Slovenije je padlo v čas pomembnih procesov zelenega prehoda EU in sprejemanja predpisov, ki bodo tlakovala pot do podnebno nevtralne EU. Ukrepi, potrebni za doseganje se bodo nanašali na življenje vsakogar. Zato je pomembno, da je civilna družba v največji meri vključena v te procese, to pomeni da je dobro informirana, da lahko učinkovito prispeva svoje predloge in ideje v procesih oblikovanja pravil in ukrepov ter po potrebi tudi uveljavlja učinkovito pravno varstvo. Gre za polno uveljavljanje Aarhuške konvencije, pri čemer je civilna družba še vedno soočena z izjemnimi izzivi tako na ravni EU kot nacionalni ravni.

V kontekstu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije bomo na posvetu razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic, novim Podnebnim zakonom EU in siceršnjimi podnebnimi prizadevanji. Prispevki priznanih mednarodnih in domačih strokovnjakov in razprava z njimi bo usmerjena na potrebo in možnosti za resnično in učinkovito angažiranje civilne družbe, ki je pomemben zaveznik oblikovanja okoljskih politik,  tako na ravni EU kot tudi v nacionalnem okviru. Rezultati razprave bodo pomembni tudi za Sedmo srečanje držav članic Aarhuške konvencije, ki bo potekalo oktobra  v Ženevi.

Vabimo vas, da se pridružite posvetu v torek,  7. 9. 2021, med 9. in 13. uro preko spleta – PROGRAM.

Na dogodek se lahko prijavite na spletni strani organizatorja UfU – Independent Institute for Environmental IssuesPRIJAVA.

Dogodek je namenjen vsem odločevalcem – državnim uradnikom pristojnih za procese zelenega prehoda Slovenije, akademikom in študentom, nevladnim organizacijam in drugim predstavnikom angažirane javnosti, ki vas zanima vključevanje civilne družbe v povezavi z varstvom narave, okolja in trajnostnega razvoja. Vse kar morate vedeti o Aarhuški konvenciji bomo na spletnih straneh in družbenih omrežjih objavili v kratkih prispevkih pred dogodkom.

Vse dodatne informacije dobite na PIC – aljosa.petek@pic.si. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Slovenski soorganzatorji dogodka smo:

  • Inštitut za politike prostora – IPOP, koordinator Mreže za prostor,
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, koordinator Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj,
  • PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolje
  • Center za mednarodno in poslovno prano pravo.
2021-07-23T12:15:49+02:00