Zaključek projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje in povzetek končne evalvacije

//Zaključek projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje in povzetek končne evalvacije

Zaključek projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje in povzetek končne evalvacije

Z mesecem majem smo zaključili projket Zagovorniki okolja – Za podnebje, ki sta ga sofinancirala Eko sklad j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Izvajalci projekta na PIC ocenjujemo da smo, na podlagi rezultatov več vprašalnikov in doseženih kazalnikov, prikazanih v končnem evalvacijskem poročilu, uspešno izvedli zastavljeni projekt.

Izjemno velik vpliv na časovno izvedbo predvidenih aktivnosti v projektu je imela epidemija COVID-19. Zaradi krize smo bili med izvajanjem projekta na PIC prisiljeni odpustiti osebe, ki so bile zaposlene na projektu, nismo mogli izvesti predvidenih dogodkov v živo in tudi vsebinske dejavnosti so se zaradi izpada dela premaknile v kasnejše mesece v okviru projekta, kot sprva načrtovano.

Izvajanje projekta smo spremljali tudi v okviru projektnega sveta, ki smo ga sestavljali: Aljoša Petek (PIC), Senka Šifkovič Vrbica (PIC), Katarina Bervar Sternad (PIC), Barbara Kvac (FOCUS), Tjaša Pogačar (BF LJ) in Maša Kovič-Dine (PF LJ), pridružili so se nam še, kot zunanji strokovnjaki, Jurij Stritih (STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.), Vesna Kolar-Planinšič (MOP) na koncu pa se nam je v okviru dejavnosti PVO pridružila tudi Margita Žaberl (Margita Žaberl s.p.), izdelovalka poročil o vplivih na okolje. V času projekta smo se redno srečevali in skupaj načrtovali izvajanje projekta.

Med pomembnejšimi dejavnostmi in rezultati so:

  • 248 odgovorjenih pravnih vprašanj v okviru Zelene svetovalnice;
  • 246 udeleženih študentk in študentov prava na delavnicah o podnebnih spremembah ‘Podnebne spremembe skozi pravo’;
  • 49 zaposlenih pravnikov na usposabljanju o podnebnih spremembah;
  • več kot 1000 obiskov spletne strani zagovorniki-okolja.si na mesec;
  • umestitev okoljske sekcije na vsakoletne Dneve pravnikov;
  • vzpostavitev nove spletne podstrani ‘Za podnebje’ s predstavitvijo mednarodno pravne ureditve, pravne ureditve EU in slovenske pravne ureditve;
  • Analizi o izvajanju CPVO in PVO  v Sloveniji in drugih državah članicah ter sledeče Smernice in Priporočila za izboljšanje izvajanja PVO in CPVO v Sloveniji in na ravni EU;
  • 14 argumentiranih odzivov na spremembe predpisov in strategij, ki so povezane z varstvom okolja in podnebnimi spremembami na ravni Slovenije in EU.

Uporabnike naših storitev – dogodka Podnebne spremembe skozi pravo, Zelene svetovalnice, spletnih vsebin na zagovorniki-okolja.si in hitrega podnebnega testa – smo povprašali o zadovoljstvu z navedenimi storitvami. Veseli nas, da naše delo ocenjujete kot zelo pozitivno; celotni rezultati so razvidni v končnem evalvacijskem poročilu projekta.

Hvala vsem, ki ste v projektu sodelovali. Lepo se zahvaljujemo tudi Eko skladu za konstruktivnost, pozitivnost in izjemno odzivnost tekom celotnega projekta. Vse vas lepo vabimo, da naše storitve in pomoč uporabljate še naprej!

2021-06-17T15:15:22+02:00