O projektu

/O projektu
O projektu2018-12-11T14:20:34+01:00

Mreža Zagovornikov okolja je bila vzpostavljena v okviru projekta »Zagovorniki okolja«, izbranega za financiranje na Javnem razpisu za leto 2013 za srednje in velike projekte Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Projekt je potekal od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2015 in so ga v partnerstvu izvajali Pravno-informacijski center NVO – PIC, IPoP – Inštitut za politike prostora in Focus, društvo za sonaravni razvoj. Projekt je bil namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov je projekt povezal v mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu. Bazen povezanega znanja in večjih delovnih kapacitet je prispeval:

  • k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih,
  • k večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ,
  • k strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter
  • k strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.

Skozi projekt se je oblikovala mreža zagovornikov okolja, modul pravnega okoljevarstvenega izobraževanja in okrepila vsebinska povezava med NVO s področja varstva okolja in NVO s področja urejanja prostora.

Med aprilom 2018 in januarjem 2019 PIC v partnerstvu z IPoP izvaja projekt »Zagovorniki okolja«, ki bo okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Rezultati projekta bodo v pomoč odločevalcem pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje, koristili pa bodo tudi strokovni javnosti, investitorjem in drugim akterjem v procesih urejanja prostora. Že obstoječa platforma za postopke varstva okolja in urejanja prostora »Zagovorniki okolja«, ki deluje pod okriljem PIC, bo nadgrajena tako, da bo omogočeno bolj kompetentno ter informirano sodelovanje akterjev na področju trajnostnega urejanja prostora z upoštevanjem strateških namer prehoda v nizkoogljično družbo in prilagajanja na podnebne spremembe. Zato bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  • priprava in zagon interaktivne sheme sistema urejanja prostora ter varstva okolja;
  • priprava priročnika za trajnostno urejanje prostora;
  • vzpostavitev sistema neodvisne pravne svetovalnice  – »zelena svetovalnica« (odplačni sistem prvega pravnega nasveta za probleme varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora, namenjen nevladnim organizacijam, civilnim pobudam in posameznikom).

Projekt »Zagovorniki okolja« sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor (iz sredstev Sklada za podnebne spremembe).

 

Tudi po izteku navedenega projekta bo Zelena svetovalnica do 30. 9. 2019 okoljske nasvete zagotavljala brezplačno, in sicer v okviru projekta »Zagovorniki okolja – zelena svetovalnica«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor (v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja ter prostora za leti 2018 in 2019) ter nadgrajuje zgoraj navedene aktivnosti. V okviru projekta bomo aktivnosti usmerili na obogatitev spletnih informacij za uporabnike z zbiranjem sodne prakse in objavo pogostih vprašanj ter odgovorov. Brezplačen dostop do odgovorov na vprašanja zainteresiranih posameznikov in brezplačni pravni nasveti bodo omogočili, da bo svetovalnica dosegla še več uporabnikov ter se kot praktična storitev približala in utrdila na polju okoljevarstva. Na podlagi zaznavanja pogostih problemov bomo oblikovali tudi ustrezne predloge in priporočila za izboljšanje predpisov ter praks. Veseli nas, da ministrstvo prepoznava potrebnost take storitve, ki jo lahko izvaja tudi nevladna organizacija, s čimer se bo povečalo dejansko okoljevarstvo, saj bodo lahko zainteresirani ali prizadeti posamezniki, civilne iniciative ali nevladne organizacije bolj učinkovito izkoriščali pravne možnosti v korist zdravega življenjskega okolja in trajnostnega razvoja.