Zavarovane vrste živali – baza nacionalnih sodb držav EU

/, Novice/Zavarovane vrste živali – baza nacionalnih sodb držav EU

Zavarovane vrste živali – baza nacionalnih sodb držav EU

Za vse, ki si prizadevajo za varstvo zavarovanih vrst živali, je odslej objavljena baza vseh sodb nacionalnih sodišč držav EU od leta 2000 dalje – Claws & Laws litigation database. Baza bo izjemen pripomoček vsem, ki si prizadevajo za učinkovito pravno varstvo vrst živali, ki so zavarovane po Habitatni direktivi in Ptičji direktivi. Za Slovenijo je podatke v bazo prispeval PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.

V okviru projekta Claws & Laws, ki ga vodi švedska univerza za kmetijske znanosti (oddelek za ekologijo), so se v zadnjih dveh letih zbirali primeri nacionalnih sodb, povezanih z zavarovanimi vrstami živali po Habitatni direktivi (12. do 16. člen) in Ptičji direktivi (5. do 9. člen); in sicer v okviru upravnih in civilnih zadev, ne pa tudi kazenskih. Namen projekta je zagotoviti pregled nad obsegom in  vplivom sodnih sporov v javnem interesu za vrste ohranjanje v EU.

Baza sodb zaenkrat vsebuje 6.827 nacionalnih sodb in omogoča iskanje po različnih kriterijih (živali, države, leta, vrste škodljivih dejavnosti,…). Slovenija je s svojimi 38 primeri nekje na sredini, medtem ko imajo največ sodb Nizozemska (1.607), Francija (1.153), Švedska (1.064) in Nemčija (632). Najmanj sodb pa imajo Madžarska (1), Portugalska (4), Malta (5), Romunija (7).

Na strani tožnika se največkrat pojavljajo nevladne organizacije (3.758), na strani tožene stranke pa upravni organi države (3.031). Glede na Habitatno direktivo se največ primerov nanaša na netopirje (1.628), rjave medvede (842), volkove (738) in dvoživke (494). Med zavarovanimi vrstami po Ptičji direktivi pa je največ primerov glede sov (362), detlov (204) in kormoranov (169). Glede na vrsto dejavnosti, v zvezi s katero je tekel sodni postopek, pa so v vrhu lov (2.313), urbanizacija in gospodarske dejavnosti (1.425) ter proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije (1.052). Večina postopkov se je odvijala pred upravnimi sodišči, izid pa je bil uspešen v korist zavarovanih vrst živali v približno polovici primerov.

Za sodne prakse smo imeli doslej na voljo le bazo sodb Evropskega sodišča, pomembnejše sodbe nacionalnih sodišč pa smo lahko zaznali le v medijih in prek osebnih kontaktov. Zdaj je z objavljenimi sodbami nacionalnih sodišč pred nami razgrnjena široka paleta argumentov, stališč in pogledov glede izvajanja Habitatne in Ptičje direktive. To bo vsem, ki si prizadevajo za varstvo zavarovanih vrst in zakonito izvajanje obeh direktiv, pa tudi sodiščem, pomagalo tako pri presoji morebitnih nezakonitih ravnanj, kot pri argumentaciji tožb in sodb.

Čeprav Slovenija nima veliko primerov, je bilo prav slovensko Upravno sodišče ob predstavitvi baze sodb pohvalno izpostavljeno zaradi širine in globine razmišljanja in argumentacije, ki jo je podalo v svojih sodbah o volku in rjavem medvedu.

By |2024-07-11T09:06:16+02:0026 junija, 2024|Narava za podnebje, Novice|Komentarji so izklopljeni za Zavarovane vrste živali – baza nacionalnih sodb držav EU

About the Author: