Objavljen Štoparski vodnik po varstvu okolja

/, Uspehi/Objavljen Štoparski vodnik po varstvu okolja

Objavljen Štoparski vodnik po varstvu okolja

Na dogodku 18.1.2023 v Hiši EU je PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja predstavil prvi poljudni elektronski Štoparski vodnik po varstvu okolja, ki približuje pravice, ki jih imajo posamezniki, civilne iniciative in nevladne organizacije za varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja. Pripravili so ga PICovi Zagovorniki okolja ob podpori Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske v Sloveniji.

Dogodek je bil izjemno obiskan, kar kaže na zavedanje o pomembnost vladavine prava in uveljavljanja pravil varstva okolja in narave, ki je v praksi prešibko. V času razglašenih podnebnih in okoljskih izrednih razmer v EU in s tem neločljivo povezane krize na področju biodiverzitete, je angažiranje prebivalcev in skupnosti pri varstvu, ohranjanju in obnavljanju okolja in narave s polnim uveljavljanjem zakonskodoločenih varovalnih mehanizmov izrednega – to je z vladavino prava. Ta je tudi eno od vodil Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske v Sloveniji, kot je poudaril veleposlanik Johana Verbooma, ki je uvodoma pozdravil udeležence. O pomeni vladavine prava pri varstvu okolja in vlogi posameznika pri tem pa sta govorila tudi Anthony Aghota, svetovalec izvršnega podpredsednika  Evropske komisije Fransa Timmermansa in ter predstavnika Ministrstva za okolje in prostor državni sekretar Uroš Vajgl in predstavnik kabineta ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami Marko Maver.

Globalne probleme lahko naslavljamo le globalno, zato mednarodno pravo na področju okolja stopa v ospredje, vendar pa se morajo sklenjeni dogovori uresničiti na nacionalni ravni.  Profesorica dr. Vasilka Sancin predstojnica katedre za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in članica  Svetovalnega odbora Sveta Združenih narodov za človekove pravice je opozorila, da je zaradi resnosti stanja generalna skupščina Združenih narodov lani poleti sprejela resolucijo, da imajo vsi ljudje pravico do zdravega, čistega in trajnostnega okolja, je opozorila. Poudarila je, da nobena aktualna krizna situacija ne bi smela biti izgovor za dopuščanje izjem, ki so v nasprotju s sprejetim pravom v dolgoročno škodo okolja in narave.

Kako pa varovanje okolja zgleda v praksi pa sta predstavila Jure Vetršek in Mateja Sattler iz društev za naravovarstvo in okoljeevarstvo Eko krog ter Eko Anhovo in dolina Soče. Opisala sta težave lokalnih prebivalcev, ko si začnejo prizadevati za izboljšanje svojega onesnaženega življenjskega okolja, ki načenja tudi njihovo zdravje.

Sam Štoparski vodnik je predstavil Aljoša Petek, mag. prava, ki je vodil njegovo pripravo. V predpisih zapisane pravice niso pravične, če niso dostopne vsakomur. Ureditev varstva okolja in narave, ki je prepletena z urejanjem prostora, je tako obsežna in kompleksna, da presega zmožnosti posameznika, da bi ta pravila poznal in znal uporabiti, četudi so mu dostopna. Dostopnost namreč ne pomeni samo javno objavo, ampak tudi, da so pravice ljudem predstavljene jasno, pregledno in razumljivo. Štoparski vodnik po varstvu okolja poskuša zagotoviti prav to dostopnost, saj na preprost in poljuden način usmerja k prvim korakom do učinkovitega varstva pravice do zdravega življenjskega okolja.

Navdih za poimenovanje vodnika so Zagovorniki okolja dobili pri slavnem Štoparskem vodniku po galaksiji, Douglasa Adamsa, saj gre tudi pri varstvu okolja in narave pogosto za popotovanje po neznanem, ki se začne brez določnega načrta in terja veliko mero sprotne iznajdljivosti. IN BREZ PANIKE!

Štoparski vodnik po varstvu okolja

Avtorja grafik sta Nejc Trampuž in Metka Knap, avtor slik z dogodka pa Goran Jakovac.

2023-02-14T14:45:00+01:00