Pravica do čistega, zdravega in trajnostnega okolja je človekova pravica

//Pravica do čistega, zdravega in trajnostnega okolja je človekova pravica

Pravica do čistega, zdravega in trajnostnega okolja je človekova pravica

Potem, ko je oktobra 2021 pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja kot človekovo pravico priznal Svet Združenih narodov za človekove pravice, v katerem je 47 članic, je konec julija 2022 to potrdila še Generalna skupščina in sprejela resolucijo, s katero priznala pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja kot človekovo pravico. Ta se mora sedaj  upoštevati kot mednarodno pravo v vseh večstranskih okoljskih sporazumih. To priznanje globalne skupnosti in vključitev pravice v mednarodno pravo je pomemben korak na poti do globalnega ozaveščanja o stanju in ukrepanja – okoljska, podnebna in biodiverzitetna kriza danes ogroža že temeljne človekove pravice kot so pravica do življenja, zdravja, hrane, pitne vode. Potrebujemo okolje, ki je sposobno vzdrževati življenje. To priznanje nedvomno predstavlja  novo na človekovih pravicah temelječe obdobje varstva okolja.

K sprejemu te resolucije je pomembno prispevala tudi Slovenija, ki ima pravico do zdravega življenjskega okolja že zapisno v ustavi. Predvsem pa je ključen prispevek posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje, ki je bil kot institut vzpostavljen leta 2012 in je za sprejem resolucije pripravil obširno argumentacijo. Posebni poročevalec obiskuje tudi države in v času od 29.9. do 6.102022 bo obiskal tudi Slovenijo – do 10.8.2022 pa poziva vse zainteresirane, predvsem nevladne organizacije, da podajo svojo oceno stanja varstva okolja v Sloveniji.

2022-08-09T14:39:54+02:00