Novi postopki zaradi varstva volka

//Novi postopki zaradi varstva volka

Novi postopki zaradi varstva volka

Po dobljeni tožbi na Upravnem sodišču v letu 2016 sta PIC in DONDES v januarju ponovno vložila tožbo na Upravno sodišče ter pobudo na Ustavno sodišče zaradi varstva volka, saj se praksa odstrela volka ni spremenila.

Sporni Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, ki ga je določal 7a. člen Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, je vlada s spremembo te uredbe zamenjala z drugim podzakonskim aktom – odlokom. Tako je vlada januarja sprejela Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017, s katerim je, na enak način kot prej s pravilnikom, odredila odstrel 10 volkov. Taka normativna manipulacija je še vedno motivirana zgolj z bojaznijo resornega ministrstva pred vključevanjem društev s statusom ohranjanja narave v postopek izdaje individualnih odločb o odstrelu, zato sta PIC in DONDES Ustavnemu sodišču podala pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti navedene odredbe. Žal je Ustavno sodišče, kot vedno doslej, pobudo zavrglo, ker še niso izkoriščena vsa pravna sredstva, in pobudnici ponovno napotilo na Upravno sodišče.

PIC in DONDES sta že takoj po sprejemu odloka vložili tožbo tudi na Upravno sodišče, ker za odstrel konkretnih 10 volkov ni izpolnjen eden izmed nujnih pogojev za dovolitev takega odstrela, in sicer da ni drugih zadovoljivih možnosti. Zavod za gozdove je kot razlog za letošnji odstrel navedel, da je odvzem volkov iz narave potreben zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem, ki je z vidika družbene sprejemljivosti nekaterih interesnih skupin (rejci drobnice, lovci …) tako primeren kot nujen ukrep in drugih zadovoljivih možnosti, razen odstrela, zavod ne vidi. Tožnici sta navedeno izpodbijali, saj pristojni organi niso sledili sodbi in navodilom, ki so bili v sodbi že podani za nadaljnje ravnanje. Upravno sodišče je na predlog tožnic v zadevi 21. 2. 2017 že izdalo sklep, s katerim je ugodilo predlogu za začasno odredbo in do izdaje sodbe začasno zadržalo izvajanje priloge 2 navedenega odloka.

By |2019-02-28T14:02:00+01:002 oktobra, 2018|Novice|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment