Ustavno sodišče preusmerilo varstvo volka k Upravnemu sodišču

Po tretji pobudi Ustavnemu sodišču sedaj varstvo volka pred Upravnim sodiščem.

PIC je v letih od 2012 do 2014 pripravil tri pobude Ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. S prilogo tega pravilnika namreč pristojno ministrstvo vsako leto določi odstrel določenega števila volkov izmed že tako maloštevilne populacije volka. Namesto, da bi se odločalo o odstrelu z individualnimi upravnimi odločbami, se odloča o tem s pravilnikom, ki ga je kot splošni akt možnost izpodbijati le pred Ustavnim sodiščem. Vse dosedanje pobude je ustavno sodišče zavrglo:

  • leta 2012 je Ustavno sodišče pobudo nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) z odločbo U-I-316/12 zavrglo zaradi pomanjkanja pravnega interesa vlagateljic;
  • po izdaji te odločbe je PIC pripravil novo pobudo, ki jo je leta 2013 vložilo društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave (DONDES), vendar je tudi to Ustavno sodišče z odločbo U-I-165/13 zavrglo, tokrat iz razloga, ker naj bi bili v času odločanja že vsi predvideni volkovi postreljeni (čeprav se še ni izteklo obdobje za odstrel po pravilniku);
  • jeseni 2014 je PIC takoj po sprejemu novih sprememb pravilnika, ki so ponovno določale odstrel volkov, za isto društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave pripravil pobudo, o kateri je Ustavno sodišče odločilo z odločbo U-I 217/14. Tokrat pa odločitev pravnemu varstvu volka ne zapira vrat, temveč preusmerja pravno varstvo na Upravno sodišče. Namreč Ustavno sodišče se je postavilo na stališče, da je priloga pravilnika s svojimi specifikami glede števila, teritorialne porazdeljenosti in drugih značilnosti tako individualizirana, da ima napadeni »pravilnik v tem delu značilnosti posamičnega akta«. To pomeni, da bo v primeru nadaljnjega določanja odstrela volka s pravilnikom na način kot doslej, možno zahtevati pravno varstvo pred Upravnim sodiščem v skladu z Zakonom o upravnem sporu.

Barbara Marić