Urejanje prostora – pravna ureditev in sodelovanje javnosti

Na tej strani bo oblikovan sistematičen prikaz pravne ureditve varstva okolja, vključno z urejanjem prostora tako na mednarodni, EU in nacionalni ravni ter možnostih varovanja, ki jih ta nudi posameznikom in nevladnim organizacijam.

Spremljanje predpisov
Zakonodajni postopek
Ureditev stanovanjskega področja
Pridobivanje informacij javnega značaja
Sodelovanje pri pripravi predpisov
Zakonodajni postopek EU in sodelovanje javnosti
Pridobivanje statusa v javnem interesu na področju urejanja prostora
Urejanje prostora na strateški ravni
Kataster, zemljiška knjiga in baze prostorskih podatkov
Novi Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon – sodelovanje javnosti