SOS2

/SOS2
SOS22018-12-09T22:34:40+01:00

Tudi prizadete osebe ali nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja lahko ARSO obvestita o nastanku okoljske škode. Obvestilo mora vsebovati relevantne informacije in po možnosti dokazila, ki izkazujejo obstoj škode. Prizadeta oseba bo morala izkazovati tudi, v čem je njegova prizadetost. To obvestilo se razlikuje od obvestila, ki ga lahko ARSO pošlje seveda katerakoli oseba, saj edino prizadeta oseba in omenjena nevladna organizacija lahko hkrati podata tudi zahtevo ARSO, da ukrepa skladno z zakonom. Ta zahteva teh, z zakonom določenih oseb, pa pomeni, da mora ARSO obvestilo preučiti in ga poslati domnevnemu povzročitelju, da se izjasni o tem. ARSO potem v vsakem primeru obvesti prijavitelja o svoji odločitvi, ali bo ugodil zahtevi (začel postopek sanacijskih ukrepov) ali pa zahtevo zavrnil ter svojo odločitev obrazloži.