PVO6

/PVO6
PVO62018-12-10T22:03:36+01:00

Glede pravnih sredstev zoper OVS, ZVO-1 nima posebnih določil. Zato se uporaba pravnih sredstev presoja po Zakonu o splošnem upravnem postopku, po katerem postopek OVS teče. Ta omogoča stranskim udeležencem (ki imajo enake pravice kot stranka v postopku), da zoper OVS vložijo pritožbo v roku 15 dni po prejemu. Nadalje je zoper odločitev MOP o pritožbi na podlagi Zakona o upravnem sporu možno vložiti tožbo na Upravno sodišče v roku 30 dni.

Glede GD v integralnem postopku izdaje GD pa Gradbeni zakon določa uporabo pravnih sredstev in sicer lahko:

  • stranski udeleženci, ki so pravilno priglasili svojo stransko udeležbo (36. in 54. člen GZ), vložijo v roku 30 dni po prejemu odločbe tožbo na Upravno sodišče,
  • nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave pa lahko v 30 dneh ob javne objave GD vložijo tožbo na Upravno sodišče kot zastopnik javnega interesa na področju svojega delovanja, tudi če niso bili udeleženi v postopku izdaje GD.