PVO5

/PVO5
PVO52018-12-10T22:03:02+01:00

Postopek presoje vplivov na okolje v primerih, ko za poseg ni potrebno gradbeno dovoljenje, se konča z izdajo okoljevarstvenega soglasja po ZVO-1 in ga izda ARSO. V okviru tega se opravi tudi čezmejna presoja, če je potrebna. OVS se po izdaji tudi javno objavi. Če pa se presoja vplivov na okolje dela za poseg, za katerega je potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku po Gradbenem zakonu (glej Integralno gradbeno dovoljenje – navodilo tu bo hiperpovezava na podgumb gumba Gradbeno dovoljenje in integralno gradbeno dovoljenje).