PVO4

/PVO4
PVO42018-12-10T22:01:34+01:00

Splošna javnost lahko podaja pripombe in predloge na razgrnjeno poročilo o vplivih na okolje. Če gre za postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS) po ZVO-1, potem je razgrnjen tudi osnutek tega. V roku 35 dni od javne objave lahko stransko udeležbo priglasijo tudi osebe, ki na vplivnem območju prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na vplivnem območju in nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja. Če se stranska udeležba prijavi izven tega roka, se vloga zavrže. Glede na navedeno je za prizadete posameznike zelo pomembna določitev vplivnega območja. Če je to določeno preozko, lahko prizadeti vseeno priglasi stransko udeležbo in svoj pravni interes za vstop v postopek (na podlagi 64. člena ZVO-1 v povezavi s 43. členom Zakona o splošnem upravnem postopku) temelji na dokazovanju, da vplivi nameravanega posega segajo dlje. Na tak način, tudi, če bi bila vloga zavrnjena, prizadeti pridobi možnost vlaganja pravnih sredstev. Ministrstvo je pripravilo glede stranske udeležbe tudi posebne smernice – Stranska udeležba v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Primerljiva možnost sodelovanja javnosti na razgrnjeno poročilo o vplivih na okolje ter vključitev stranskih udeležencev  je urejena tudi v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja (predvsem 55., 54. in 36. člen GZ) – glej Integralno gradbeno dovoljenje – navodilo tu bo hiperpovezava na podgumb gumba Gradbeno dovoljenje in integralno gradbeno dovoljenje.