PVO2

/PVO2
PVO22018-12-10T22:00:00+01:00

Možnost pritožbe nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja določa 5. odstavek 51a. člena ZVO-1. Čeprav to določilo ne daje možnosti pritožbe tudi drugim osebam, pa sodna praksa Evropskega sodišča to dopušča (glej primer Gruber C-570/13). O pritožbi odloči Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper to odločitev je možno vložiti v 30 dneh tožbo na Upravno sodišče v skladu z Zakonom o upravnem sporu.