PVO1

/PVO1
PVO12018-12-10T21:59:19+01:00

Postopek presoje vplivov na okolje ureja Zakon o varstvu okolja na podlagi EIA direktive (2011/92/EU, dopolnjena z 2014/52/EU). Za določene vrste posegov je zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov obvezna. Za določene vrste posegov, kjer se lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, pa se izvede predhodni postopek. Vrste objektov, za katere se obvezno izvede presoja in za katere se izvede predhodni postopek ter merila, po katerih se izvede predhodna presoja so določeni v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Za izvedbo tega predhodnega postopka je pristojna ARSO. Predhodni postopek PVO (screening) ne smemo zamenjati za prehodno informacijo (scoping), v okviru katere lahko nosilec nameravanega posega od ARSO zahteva informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega na okolje (52. člen ZVO-1).