PS6

/PS6
PS62018-12-10T22:10:54+01:00

Sodelovanje javnosti je zagotovljeno z javno objavo vloge in odločbe ter dajanjem pripomb v roku 30 dni. Pritožbo pa lahko vloži le društvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ki je priglasilo stransko udeležbo v postopku, saj imajo ta društva pravico zagovarjati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. Po pravilih upravnega postopka lahko potem vložijo pritožbo v 15 dneh, o njej pa odloči Ministrstvo za okolje in prostor. Zoper to odločitev je možno vložiti tožbo na Upravno sodišče v roku 30 dni.