PS5

/PS5
PS52018-12-10T22:10:07+01:00

Kateri so posegi, za katere je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, določa Priloga 10 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Dovoljenje izda upravna enota, razen kadar ZON določa, da posamezno dovoljenje izda MOP. Če je potrebna presoja sprejemljivosti, se izvede v okviru tega dovoljena, Zavod RS za varstvo narave pa izda mnenje, v katerem oceni tudi sprejemljivost vplivov.