PS2

/PS2
PS22018-12-10T22:08:10+01:00

Posebnih določil o sodelovanju javnosti ZON pri izdaji naravovarstvenega soglasja nima. 107. člen sicer vsebuje določila o sodelovanju javnosti pri izdaji naravovarstvenega dovoljenja, o čemer naj bi minister izdal poseben pravilnik.  Osmi odstavek 3. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja bi nakazoval na smiselno uporabo pravil glede sodelovanja, kot veljajo za presojo vplivov na okolje. V postopek pa se kot stranski udeleženci lahko vključijo društva, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, saj imajo po 137. členu ZON pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.

Če pa se izvede PVO, potem se presoja sprejemljivosti izvaja znotraj tega postopka, ki praviloma rezultira v izdaji integralnega gradbenega dovoljenja in je zagotovlje no sodelovanje javnosti v tem postopku (glej Integralno gradbeno dovoljenje – navodilo tu je hiperlink na gumb s tem imenom in Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje oz. gradbeno dovoljenje – navodilo tu je hiperlink na gumb s tem imenom)