Izumiranje vrst

Človeštvo je izkoreninilo 83 % vseh divjih sesalcev in polovico vseh rastlin, kaže nova študija Ljudje predstavljajo zelo majhen delež biomase planeta Zemlje. Teža vseh 7,6 milijard ljudi na Zemlji predstavlja le 0,01 % celotne Zemljine biomase, ugotavlja poročilo, objavljeno v zborniku Nacionalne akademije znanosti. Za primerjavo: bakterije predstavljajo 13 % celotne biomase, rastline predstavljajo […]

Delavnice o okoljski odgovornosti

Okoljska odgovornost še ni dovolj ponotranjen pojem. Ker s svojim načinom življenja in dejavnostmi vplivamo na stanje v okolju, je v mednarodnem prostoru že dolgo eden temeljnih pravno priznanih načel, da je dolžan povzročitelj (okoljske) škode to plačati (načelo »onesnaževalci plačajo« oz. »polluters pay«). Evropska unija (EU) je z namenom izboljšanja stanja okolja to načelo operacionalizirala v Direktivi […]

Nova prostorsko-gradbena zakonodaja, sodelovanje javnosti, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ

PIC v okviru Mreže za prostor organizira usposabljanje za nevladne organizacije in civilne iniciative s področja varstva okolja in urejanja prostora, ki bo dne 25.9.2018 ob 14.30 v KUCHI, Mašera-Spasičeva 8, Ljubljana (vabilo). Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam, ki so pomemben akter pri urejanju prostora in varstvu okolja in bodo v praksi […]

Obeležujemo 20. obletnico Aarhuške konvencije

20 let po sprejemu Konvencije o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah (t. i. Aarhuške konvencije), sprejete leta 1998, konvencija ostaja model uporabe koncepta »okoljske demokracije«, kot izhaja iz načel Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria.