OVD4

/OVD4
OVD42018-12-10T22:06:30+01:00

Stranski udeleženci v postopku imajo položaj strank in pravice v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. To pomeni, da lahko zoper odločitev ARSO vložijo pritožbo v roku 15 dni, ko prejmejo odločbo. O pritožbi odloči Ministrstvo za okolje in prostor. Stranski udeleženci pa lahko zoper to odločitev vložijo tožbo na Upravno sodišče v roku 30 dni po prejemu v skladu z Zakonom o upravnem sporu.