OVD3

/OVD3
OVD32018-12-10T22:05:52+01:00

Odločitev o OVD določa predvsem ukrepe in mejne vrednosti emisij, ki ob obratovanju in po prenehanju obratovanja naprave zagotavljajo visoko stopnjo varstva okolja. Vsebinske zahteve odločitve so opredeljene v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. V odločbi se mora opredeliti do posredovanih mnenj in pripombe in stališč druge države članice EU, če je šlo za čezmejne vplive. ARSO pošlje odločitev tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju se nahaja naprava.