OPN9

/OPN9
OPN92018-12-07T21:22:17+02:00

Ko je občina pridobila prva mnenja nosilcev urejanja prostora in odločitev MOP o ustreznosti okoljskega poročila, občina osnutek OPN dopolni ter ag skupaj z okoljskim poročilom javno razgrne.