OPN8

/OPN8
OPN82018-12-07T21:22:54+01:00

Aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti morajo biti smiselne, tako, da bo zagotovljeno zgodnje vključevanje javnosti, dovolj časa za javnost, da se odzove in načini vključevanja, ki bodo prilagojeni različnim javnostim. Osnovne standarde vključevanja javnosti določa Aarhuška konvencija