OPN2

/OPN2
OPN22018-12-07T21:26:16+01:00

V ta namen občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora. Dokončna vzpostavitev Prostorsko informacijskega sistema – PIS se predvideva do 1.1.2021.