OPN13

/OPN13
OPN132018-12-07T21:20:07+01:00

Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, v roku 30 dni podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov, če tega niso podali že na osnutek.   Če je CPVO treba izvesti, je pogoj za sprejem OPN tudi odločitev MOP o tem, da so vplivi OPN sprejemljivi. oziroma o presoji sprejemljivosti (PS). Glej tudi spletno stran MOP.