OPN11

/OPN11
OPN112018-12-07T21:21:16+01:00

Javnost lahko sodeluje s podajanjem predlogov in pripomb na razgrnjene dokumente v roku najmanj 30 dni. Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, urejanja prostora, ohranjanja narave ali kulturne dediščine bodo zoper ta prostorski izvedbeni akt lahko sprožile upravni spor (vložile tožbo na Upravno sodišče) le, če bodo v javni razpravi podale tudi pripombe in predloge.