Ministrstvo ugodilo pritožbi PIC glede presoje vplivov na okolje za podaljšanje delovanja NEK

PIC je skupaj s Focusom, Umanotero in Slovenskim E-forumom v letu 2016 podal ARSO zahtevek za izvedbo predhodnega postopka predhodne presoje vplivov na okolje zaradi podaljšanja delovanja Nuklearne elektrarne Krško za 20 let. Prvotno predviden čas obratovanja je bil do leta 2023, s tehničnimi izboljšavami pa si je NEK omogočila delovanja do 2043. Gre za pomembno in bistveno spremembo oziroma odstopanje od prvotnega načrta, brez da bi NEK, kot je po 51a. členu zakona o varstvu okolja dolžna, predlaga tudi izvedbo predhodne presoje vplivov na okolje. Na pobudo nevladnih organizacij je ARSO izvedel postopek predhodne presoje, vendar je ugotovila, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Na pritožbo organizacij predlagateljic pa je Ministrstvo za okolje in prostor odločitev ARSO odpravilo. NEK je zoper to odločitev sprožil upravni spor, ki pa še ni končan.