LPV5

/LPV5
LPV52018-12-07T22:06:47+01:00

ZUreP-2 ne predvideva posebnega pravnega sredstva zoper sklep občinskega sveta o lokacijski preveritvi. Tožbo je mogoče vložiti v roku 30 dni od objave sklepa o lokacijski preveritvi. Vendar pa je zoper vsak sklep občinskega sveta možno začeti upravni spor (vložiti tožbo na Upravno sodišče) in sicer na podlagi 2. odstavka 4. člena in v povezavi s  4. odstavkom 5. člena Zakona o upravnem sporu.