LPV4

/LPV4
LPV42018-12-07T22:05:59+01:00

Sklep o lokacijski preveritvi zaradi individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev in začasne rabe prostora preneha veljati, če investitor v dveh letih od njegove izdaje ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. Sklep o lokacijski preveritvi zaradi začasne rabe prostora vsebuje čas izvajanja začasne rabe.