LPV2

/LPV2
LPV22018-12-07T22:04:30+01:00

Skladnost elaborata z ZUreP-2 in OPN preveri občinski urbanist (pooblaščeni arhitekt ali prostorski načrtovalec po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti), ki ga morajo občine zagotoviti najkasneje do 1. 6. 2020, sicer vodenje postopkov lokacijskih preveritev ni mogoče (44. čl. ZUreP-2).