Kriteriji

/Kriteriji
Kriteriji2019-05-16T13:37:30+02:00

Pogoji za izreden sprejem primerov v obravnavo.

Obravnavamo primere, ki so v javnem interesu oz. širšem družbenem interesu.

Na področju okolja s tem razumemo interes ohranjanja oziroma izboljšanja kakovosti in funkcij vseh delov narave (prst, tla, zrak, voda, živali ter rastline, njihovi habitati in drugi deli), kar vključuje tudi širši vsebinsko pomemben pozitiven vpliv na zdravje, prehrano ter življenjsko in delovno okolje ljudi ali preprečuje negativen vpliv na te vrednote.

Trajnostno urejanje prostora vidimo kot enega najpomembnejših instrumentov varstva okolja, v okviru katerega se na temelju sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev usklajujejo tudi družbeni interesi.

Primer ocenjujemo po naslednjih kriterijih:

  • ali posledice primera presegajo partikularni interes posameznika ali ožje skupine ljudi (torej če gre za širše skupno dobro ali primer, ki ima veliko javno podporo v lokalnem okolju);
  • ALI če gre za ogrožene naravne vrednote (varovani deli narave, živali, rastline);
  • IN če primer, ki, četudi po posledicah omejen, po svojem družbenem pomenu, precedenčni moči ali javni pojavnosti zmore prispevati k premikanju meja varstva okolja in k bolj osveščeni pravni ter politični praksi na tem področju (npr. vsebinsko pomemben primer zaradi izboljšanja stanja okolja, dostopa do pravnih sredstev, napredka na področju varstva okolja ali drugega napredka).

O sprejemu primera v obravnavo na podlagi Pravil Zagovornikov okolja odloča strokovni svet Zagovornikov okolja, ki oceni tudi vrednost potrebnega dela.