Informacijska pooblaščenka naklonjena posredovanju pripomb v javni razpravi

Informacijska pooblaščenka je ugodila pritožbi zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zavrnitvi zahtevka za dostop do informacij javnega značaja – posredovanje vseh prejetih pripomb na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki smo jo pripravili za Umanotero. Ministrstvo je zahtevo zavrnilo iz razloga, ker naj bi posredovanje pripomb predstavljalo motnjo v delovanju organa, informacijska pooblaščenka pa mu je naložila posredovanje vseh pripomb v roku 31 dni v primeru prejetih pripomb (odločba).

Barbara Marić