GD8

/GD8
GD82018-12-21T11:43:51+01:00

Stranski udeleženec ima v postopku enake procesne pravice kot stranka, a le v okviru zagotavljanja varstva svojih pravnih koristi. Stranski udeleženci v postopkih, v katerih se odloča o dovolitvi gradnje objekta, ščitijo svoj pravni položaj z ugovori, ki so vezani na nepremičnine, zaradi katerih so dosegli položaj stranskih udeležencev, in so z njimi povezane koristi, določene v katerem od predpisov ter kot take pravno priznane (npr. sodba Upravnega sodišča RS I U 375/2013). Če se med postopkom dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja spremeni tako, da to lahko vpliva na izdana  mnenja ali izjave stranskih udeležencev, mora pristojni organ s spremembo seznaniti stranske udeležence in po potrebi pridobiti njihova nova mnenja ali izjave v delu, ki se nanaša  na spremembe.