GD7

/GD7
GD72018-12-20T14:49:52+01:00

V primeru neusklajenih, nejasnih  mnenje ali mnenj, ki nimajo ustrezne pravne podlage ali če so v postopku priglasili udeležbo stranski udeleženci, upravni organ izvede ustno obravnavo. Za izvedbo skrajšanega ugotovitvenega postopka morajo biti izpolnjeni pogoji iz 49. člena GZ in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. Pogoj so tudi predložene pisne izjave stranskih udeležencev, da se strinjajo z nameravano gradnjo in se sklicujejo na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bila priložena zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.