GD18

/GD18
GD182018-12-21T12:03:58+01:00

Izrek gradbenega dovoljenja mora poleg sestavin, ki so z Zakonom o upravnem postopku predpisane za odločbo, vsebovati sestavine, ki jih določa 45. in 47. člen GZ. Ker gradbeno dovoljenje nadomešča tudi do okoljevarstveno soglasje, se določene vsebine nanašajo na to. Z dnem pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se  razveljavi predodločba, ki je bila izdana investitorju. Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja sta sestavni del gradbenega dovoljenja.