GD15

/GD15
GD152018-12-21T11:57:56+01:00

MOP pošlje zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja mnenjedajalcem in jih zaprosi, da v 30 dneh od prejema dokumentacije pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njihove pristojnosti in morebitne pogoje, ki se nanašajo na izvedbo gradnje in uporabo objekta. Če mnenje pristojnega mnenjedajalca ni izdano v roku, ga pristojni upravni organ za gradbene zadeve pridobi od pristojnega organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali od izvedenca glede skladnosti s predpisi s področja mnenjedajalca, pri čemer stroške izvedenca v celoti krije mnenjedajalec. MOP lahko izvede ustno obravnavo, predvsem če se v postopek priglasijo stranski udeleženci, če to lahko vodi k pospešitvi in poenostavitvi postopka, ali še so mnenja mnenjedajalcev neusklajena. Na ustno obravnavo so vabljeni tudi projektant in mnenjedajalci.