GD14

/GD14
GD142018-12-21T12:19:40+01:00

Ker je postopek presoje vplivov na okolje vključen v postopek izdaje gradbenega dovoljenja ima javnost pravico do vpogleda in dajanja pripomb na objavljeno dokumentacijo in predvsem poročilo o vplivih na okolje v roku 30 dni od objave.