DPN47

/DPN47
DPN472018-12-05T14:52:45+02:00

Če po upoštevanju pripomb in predlogov spremembe vplivajo na že izdana mnenja ali izjave stranskih udeležencev, se po potrebi v 30 dneh od objave pridobijo nova mnenja ali izjave, ministrstvo pa lahko določi tudi daljši rok.