DPN44

/DPN44
DPN442018-12-05T14:50:57+01:00

Udeležence tega postopka določa tako ZUreP-2 in GZ.Tako so udeleženci po ZUreP-2, tisti, ki jih določa 41. točka 3. člena ZUreP-2 (tudi javnost), po GZ pa tudi tisti, ki so lasko stranski udeleženci v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja (36. in 54. člen v povezavi s 50.členom GZ).